Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu Brașov (ADI ISO Mediu), din care fac parte toate primăriile din județul Brașov și-a prezentat bilanțul pe anul 2021, unul în care au continuat demersurile pentru reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a Serviciului de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, în cursul acestui an au continuat și demersurile pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale.

https://bzb.ro/stire/adi-iso-mediu-la-ora-bilantului-asociatia-a-facut-pasi-importanti-in-reciclarea-deseurilor-din-judetul-brasov-a170371