Autorităţile administraţiei publice locale joacă un rol deosebit de important în asigurarea implementării la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. România are peste 3.200 de autorităţi locale, 9% dintre ele fiind de mici dimensiuni, iar 4% fiind municipalităţi cuprinzând circa 9 milioane de locuitori – aproximativ jumătate din populaţia României.