Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu, din care fac parte toate primăriile din județ, a aprobat ieri modificarea tarifului de eliminare a deșeurilor colectate de la populația din județ, prin depozitare la depozitul Fin-Eco, singurul ecologic din județ.