Planul National de Gestionare a Deşeurilor

Versiunea 5. 2 noiembrie 2017;

Metodologie

METODOLOGIE PENTRU ELABORAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA Şl REVIZUIREA PLANURILOR JUDEŢENE DE GESTIONAREA DEŞEURILOR Şl A PLANULUI DE GESTIONARE A DEŞEURILOR PENTRU MUNICIPIUL BUCUREŞTI ;

Legea nr. 31/2019

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Ordinul nr. 1362/2018

privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului;

Legea nr. 211/2011

privind regimul deşeurilor;

Hotărârea nr. 855/2008

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi public;

Hotărârea nr. 856/2002

privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;