Plan de măsuri conform Legii 132 din 2010

Versiunea 2019

Anexa nr 1 HG 1061

Formular pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase

Anexa nr 2 HG 1061

Formular expeditie transport deseuri periculoase – de echipamente electrice si electronice (cartuse de imprimanta, baterii, sisteme de iluminat)

Anexa nr 3 HG 1061

Formular incarcare-descarcare deseuri nepericuloase

HG 1061 din 2008

privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei

Instruire Angajați

Proces verbal instruire

Instruire Curățenie

Proces verbal instruire

Procedură Colectare Selectivă

Procedura privind colectarea selectiva a deșeurilor

Proces verbal colectare selectivă

Proces verbal predare – primire deșeuri colectate selectiv

Registru Evidență Deșeuri

Evidența gestiunii deșeurilor (conform H.G. 856/2002)

Registru Evidență Deșeuri

Registrul de evidență a deșeurilor colectate selectiv

Situația existentă în teren

Situația recipientelor pentru colectarea selectivă