EcoAtitudine ”Județul Brașov Reciclează”

Logo, company name

Description automatically generatedCampania EcoAtitudine se bazează pe implementarea etapizată a unor mecanisme ce au ca obiectiv dezvoltarea unor atitudini și comportamente de responsabilitate civică prin implicarea cetățenilor în acțiuni menite să crească nivelul de conștientizare, motivare și implicare și respect față de mediul înconjurător, prin:

♻ Derularea unor activități educaționale pe tema protecției mediului și managementul deșeurilor prin distribuirea de: Cărți de colorat tematice, Caiete din hârtie reciclată și Ghid de colectare selectivă.

♻ Dezvoltarea unor infrastructuri de colectarea separată a deșeurilor la nivelul unităților de învățământ și instituțiilor publice din județ prin asigurarea cu titlu gratuit, a cutiilor de colectare separată deșeuri din ambalaje și recipienți pentru colectare separată DEEE-uri

♻ Realizarea unei infrastructuri pentru creșterea gradului de colectare a deșeurilor electrice și electronice, realizând caravana de colectare DEEE 

♻ Acțiune pentru operatorii de salubrizare din județul Brașov pentru facilitarea procesării deșeurilor biodegradabile prin dotarea acestora cu elemente de tehnică de procesare a deșeurilor biodegradabile.

♻ Implementarea unei aplicații de colectare separată pentru smartphone care să asigure digitalizarea parteneriatului dintre cetățean, autoritate publică locală și operatorul serviciului public de salubrizare.

Logo, company name

Description automatically generatedCampania EcoAtitudine se încheie cu realizarea de vizite pe amplasamente de procesare a deșeurilor și cu festivitatea de premiere a celor care participă la Proiect. 

Logo, company name

Description automatically generatedCampania EcoAtitudine se poate ajusta în funcție de facilitățile existente deja în aria de desfășurare a proiectului.